Oznámení:

 Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit navýšení platby za odebrané služby v Denním centru Žirafa.

Od 1. dubna 2021 bude navýšení platby na 50,- Kč/ 1 hodinu. Poslední navýšení za odebrané sociální služby bylo 1. ledna 2016.

Dle pravidel MPSV bychom měli účtovat až do výše 130,- Kč/ hodinu. Vzhledem k tak vysoké částce, jsme se rozhodli navýšit cenu za 1 hodinu pouze o 5,- Kč.

Od 1. dubna 2021, také bude pozměněna platba za dopravu a to 1km / 4 Kč. Asistence v dopravě zůstává stejná, tzn. 25,- Kč/1 hod

V Novém Sedle dne 15. 2. 2021

Název projektu: Rozšíření kapacity služeb – Bohatice

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0014797

Příjemce dotace: Denní centrum Žirafa, z.s.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kapacity Denního centra Žirafa, z.s. služeb o 5 klientů a rozšíření činnosti o týdenní stacionář v rozsahu 20 klientů. Celkový počet klientů centra bude činit 60. V rámci projektu jsou realizovány stavební práce.

Ukončení fyzické realizace projektu do 30. 9. 2020.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Vyhlášení Veřejné sbírky

Transparentní účet  115 – 9560940237/0100

– účel veřejné sbírky: vybavení Denního centra Žirafa a nákup pomůcek pro uživatele.

1x putovní pokladnička  – místa pokladničky budeme zveřejňovat.

zpět na hlavní stránku