Oznámení:

Od 1.června 2022 Žirafa nově poskytuje také sociální pobytovou službu Týdenní stacionář

Oznámení:

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit navýšení platby za odebrané služby v Denním centru Žirafa.

Od 01.03.2022 platba navýšena na 55,-Kč / 1hodina, platba za dopravu pozměněna  na 1km / 6 Kč. Asistence v dopravě zůstává stejná, tzn. 25,- Kč/1 hod

V Karlových Varech dne 15. 2. 2022

Název projektu: Rozšíření kapacity služeb – Bohatice

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0014797

Příjemce dotace: Denní centrum Žirafa, z.s.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kapacity Denního centra Žirafa, z.s. služeb o 5 klientů a rozšíření činnosti o týdenní stacionář v rozsahu 20 klientů. Celkový počet klientů centra bude činit 60. V rámci projektu jsou realizovány stavební práce.

Ukončení fyzické realizace projektu do 30. 9. 2020.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Vyhlášení Veřejné sbírky

Transparentní účet  115 – 9560940237/0100

– účel veřejné sbírky: vybavení Denního centra Žirafa a nákup pomůcek pro uživatele.

1x putovní pokladnička  – místa pokladničky budeme zveřejňovat.

zpět na hlavní stránku