Vítejte na stránce Denní centrum Žirafa

MOTTO: “DC Žirafa, bere život s nadhledem”

Denní centrum Žirafa vzniklo v únoru roku 2006 jako ambulantní sociální služba Karlovarského kraje. Zřizována Občanským sdružením (spolkem) “Nejste sami” jako nestátní neziskové zařízení. Od prosince 2016 změna názvu spolku na Denní centrum Žirafa, z.s. Nabízíme komplexní odbornou podporu klientům se speciálními potřebami, tzn. klientům s kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra. Pojmenování „Žirafa“ má svůj symbolický význam. Dovolili jsme si použít název tohoto zvířete, protože se nám líbí jeho vlastnosti, které vyjadřují i naši filozofii. Žirafa je býložravec, mírumilovné zvíře, dívající se na svět shora. V přírodě na nikoho neútočí a nemá přirozené nepřátele. A navíc je z dálky pěkně vidět, i když je maskována příjemnou okrovou barvou.

Cílová skupina uživatelů :

Klienti od 1 do 26 let se zdravotním postižením, zejména autismem. Dále pro osoby s kombinovaným postižením a pro osoby s mentálním postižením.

Služby denního centra nejsou určeny:

Osobám, která nemají výše jmenovaná postižení ani speciální potřeby, mohou navštěvovat běžná zařízení pro děti a mládež.
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.
Osobám, jejichž přání a požadavky se neslučují s posláním a cíly zařízení.
Osobám, jejichž věk neodpovídá cílové skupině.
Osobám nad určenou kapacitu centra. . .

Posláním denního centra Žirafa je:

Zajistit dětem a mladým lidem s PAS a kom. postižením bezpečí a individuální rozvoj v malém kolektivu.

Cíle poskytované služby:

  1.  Udržet míru samostatnosti v zajištění životních potřeb.
  2.  Zajistit bezpečné prostředí.
  3.  Začlenění do kolektivu a společenského života.

Hodnoty a zásady DC Žirafa

Včetně hodnot a zásad, které jsou uvedeny v zákoně o soc. službách 108/2006,Sb. se denní centrum dále vyznačuje těmito zásady a hodnoty:

· Snadná dostupnost – z důvodu lepší dostupnosti služby, nabízí centrum dopravu uživatelů každý pracovní den. Pro lepší komunikaci s uživateli a zákonnými zástupci má centrum vypracovanou vhodnou dokumentaci, která zjednoduší vstup do služby, nabízí přehled v jednotlivých dokumentech a v jejich porozumění.

· Rodinná atmosféra – mezi základní hodnoty centra patří vytvoření rodinné a přátelské atmosféry, úzký kontakt s rodinou a podpora při vyhledávání další odborné pomoci.

· Podnětné prostředí – centrum se zaměřuje na využívání vhodných kompenzačních pomůcek pro daného klienta (komunikace pomocí piktogramu, komunikační kniha, bazální stimulace, vytvoření příjemného prostředí pro klienta. Centrum dále klientovi zprostředkovává další služby např: Fyzioterapie, Canisterapie, Logopedie

Za podpory:

 

Czech Donors Forum

Město Karlovy Vary

Město Ostrov

Město Kraslice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Karlovarského kraje