Ing. Renata Kunešová, MCS

Ředitelka.

Sociální pracovnice.

Bc. Jana Králová, DiS.

Zástupkyně ředitelky po dobu nezbytně nutnou.

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s kombinovaným postižením.

Pracovník zajišťující bezpečnost uživatelů při dopravě.

Mgr. Zina Davídková

Speciální pedagog ZŠ Kraslice.

Ing. Bc. Jakub Kuneš

Speciální pedagog ZŠ Kraslice.

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s PAS.

Řidič dopravy.

Františka Braunová

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická. 

Pracovník v sociálních službách. Základní nepedagogická činnost – třída pro děti s PAS.

Jitka Nováková

Pracovník v sociálních službách. Základní nepedagogická činnost – třída pro děti s PAS.

Martina Radostová

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s PAS.

Jana Urbanová

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s PAS.

Veronika Dondová

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s PAS.

Denisa Makovcová DiS.

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s PAS

Renata Kostáková

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s kombinovaným postižením.

Pracovník zajišťující bezpečnost uživatelů při dopravě.

Klára Bíbrová

Pracovník v sociálních službách. Základní nepedagogicá činnost – třída pro děti s kombinovaným postižením.

Lucie Janáčková

Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost – třída pro děti s kombinovaným postižením.

Jana Křepelová

Přímá obslužná péče.

Marie Hermannová

Přímá obslužná péče.

Jiří Komenda

Přímá obslužná péče.

Řidič dopravy.

zpět na hlavní stránku